Welkom

Krinvanto Vishwam Aryam.....

De hele wereld is technisch gezien een familie. 

De arya samaj organisaties die onderaan vermeld staan hebben het initiatief genomen om PRASNE op te richten. Een landelijke organisatie is het medium om de belangen van alle Arya Samadjies en in het bijzonder deze aangesloten lidorganisaties adequaat en effectief te behartigen. PRASNE wil de spreekbuis zijn naar ministeries, gemeenten en overheden en overige externe instanties. Tegelijkertijd wil PRASNE ook binnen de Hindoestaanse gemeenschap optreden als overkoepelend orgaan en zich samen met de lidorganisaties inzetten voor onder andere de jongeren, vrouwen en sociaal-zwakkeren in de Hindoestaanse gemeenschap. Tevens wil PRASNE dialogen tussen de diverse godsdiensten in Nederland bevorderen. Rechtvaardigheid, realisme en rationalisme gekoppeld aan een kritische geest vormen het karakter en de identiteit van PRASNE !!!

Vasudeva Kutumbakam 

E-mail: infoprasne@gmail.com   K.v.K. 24408080  Bankrekeningnummer NL44INGB0004821583
Manur Bhava  "PRASNE" is een landelijke Arya Samaj organisatie in Nederland en is opgericht door tien Arya Samaj organisaties. Zij misten landelijke ondersteuning en begeleiding en hadden grote behoefte aan structureel onderling contact. Tot het ontstaan van PRASNE waren zij voor het merendeel in hun eigen regio bezig en uitwisseling van ervaringen ontbrak vrijwel geheel. PRASNE zal de arya samaj organisaties in deze noden voorzien.
Home Anbi Arya Samaj Nieuws Activiteiten Contact Media Arya Sabha Enschede Arya Sabha Rotterdam Manav Sewa Pratisthan Shaanti Dal Wageningen Shri Satya sanatan Vaidik Dharm Stichting Askos Stichting Shanti Stichting Ved Prakash Leeuwarden Stichting voor Armen en Wezen SVD Wageningen Vaidiek Arya Samaj Amsterdam Vaidiek Arya Samaj Nijmegen Vaidiek Savita Sansthaan Vedic Youth Netherlands Vereniging Prohitaal Wordt uitgenodigd om aan te sluiten Home