E-mail: infoprasne@gmail.com   K.v.K. 24408080  Bankrekeningnummer NL44INGB0004821583
Home Anbi Arya Samaj Nieuws Activiteiten Contact Media
Lorem ipsum dolor Commodo velit pariature In sed adipisicing magna officia Commodo velit pariature Veniam dolor qui Nostrud nisi velit aliquip
                         Arya Samaj Bij de schepping zijn vier Veda's door vier Rishies aan de mensheid geopenbaard namelijk Rigveda door Agni Rishi, Yajurveda door Vayu Rishi, Samaveda door Aditya Rishi en Atharvaveda door Angira Rishi. Veda komt van het werkwoord weten en betekent kennis. Alle soorten kennis en wetenschap wordt in de Veda's in beknopte vorm gegeven. De inhoud van de Veda's is universeel en voor de gehele  mensheid geopenbaard. De Mantra's (totaal 20.416) zijn in alle tijden toepasbaar. Het veroudert niet. Alleen de Veda's bevatten mantra's. De citaten uit alle andere boeken en geschriften worden "slook" genoemd. Iets wat  altijd blijvend is wordt in het Sanskrit "Sanatan" genoemd. Sanatan betekent onsterfelijk. De leefwijze uit de Veda's wordt "Sanatan Dharma" genoemd omdat de leefregels universeel en niet aan tijdsgeest gebonden zijn. De persoon die volgens de Sanatan Dharma leeft wordt een Ariër (een nobel mens) genoemd. In de loop der jaren zijn ontelbare boeken geschreven met de bedoeling het begrip van de Mantra's toegankelijker  te maken voor de mensheid. Een gedeelte van deze boeken zijn niet door geleerden geschreven maar door mensen die in eigen belang en in  de naam van de Veda's deze boeken hebben gepubliceerd en de samenleving hebben misleid en verdeeld. De arme mensen werden in kasten ingedeeld en de vrouw verloor al haar rechten. Zij mochten de Veda's niet meer lezen of lezingen over de Veda's niet meer bijwonen. Zo is onder de naam van de Veda's de Sanatan Dharma geworden zoals het nu in de wereld wordt beleden en bekend staat. Veel van de handelswijzen van de huidige Sanatan Dharma komen niet overeen met de Mantra's uit de Veda's. Daarom is in 1875 door Maharishi Swami Dayanand Saraswati een vereniging opgericht met de doelstelling mensen kennis van de Veda's bij te brengen en deze te onderwijzen zodat zij kennis kunnen maken met de werkelijke Sanatan Dharma. De opgerichte vereniging heet "Arya Samaj". De Arya Samaj leeft volgens de leefwijze van de originele Vedische Sanatan Dharma en erkent alleen de vier Veda's en de aan Veda's gerelateerde boeken.                         Pandit Bhasker Rewti

Producten

Vasudeva Kutumbakam 

De 10 grondbeginselen Swami Dayanand De 4 Veda’s De Vedische Sanatan Dharm De 16 Sanskaars Betekenis Logo Pandits Arya Samaj