E-mail: infoprasne@gmail.com   K.v.K. 24408080  Bankrekeningnummer NL44INGB0004821583
Home Anbi Arya Samaj Nieuws Activiteiten Contact Media
Lorem ipsum dolor Commodo velit pariature In sed adipisicing magna officia Commodo velit pariature Veniam dolor qui Nostrud nisi velit aliquip
De 10 grondbeginselen 1. God is de oorzaak van alle ware kennis en van de zaken die hierdoor gekend worden. 2. Het opperwezen is Waar, Intelligent, Heilig, Gelukkig, Almachtig, Rechtvaardig, Barmhartig, Zonder gelijke. Hij is de onderhouder van het heelal, de Albeheerser, de Aldoordringer, Alwetend, zonder vrees. Hij is zonder Begin, Ongeboren, Oneindig, Onveranderlijk, Eeuwig, Onverouderbaar, Onsterfelijk en Onlichamelijk. Hij is de Maker van het heelal. Slechts Hem komt aanbidding toe. 3. De veda’s zijn de boeken der ware kennis. Het is de voornaamste plicht van de Ariërs om te lezen, te onderwijzen, te horen en voor te dragen. 4. Ieder zal steeds bereid zijn de waarheid aan te nemen en onwaarheid te verwerpen. 5. Alle daden dienen deugdzaam te zijn, d.w.z. zij moeten gesteld worden na de overweging van hun toelaatbaarheid. 6. Het hoofddoel van de Arya Samaj is het welzijn der wereld, d.i. de bevordering van alle lichamelijke, geestelijke en sociale belangen. 7. Ieder zal overeenkomstig zijn verdiensten met liefde en rechtvaardigheid behandeld worden. 8. Onkunde moet uitgeroeid en kennis verspreid worden. 9. Niemand zal tevreden zijn met eigen welzijn, maar ieder beschouwt zijn eigen welzijn als ondergeschikt aan dat van allen. 10. Allen dienen zich te onderwerpen aan de wetten, die heilzaam zijn voor de ganse gemeenschap. In persoonlijke aangelegenheden mag echter naar goedvinden gehandeld worden.

Producten

Vasudeva Kutumbakam