E-mail: infoprasne@gmail.com   K.v.K. 24408080  Bankrekeningnummer NL44INGB0004821583
Home Anbi Arya Samaj Nieuws Activiteiten Contact Media
Lorem ipsum dolor Commodo velit pariature In sed adipisicing magna officia Commodo velit pariature Veniam dolor qui Nostrud nisi velit aliquip
Onze doelstellingen De komende tijd richt PRASNE zich op activiteiten om zowel extern als intern te groeien. Extern willen wij ons bezighouden met de Multiculturele samenleving: activiteiten die de integratie bevorderen hebben onze aandacht en dan bij voorkeur in samenwerking met organisaties die zich eveneens bezighouden met integratie en de toekomst van ons Multiculturele Nederland. Daarnaast willen wij activiteiten opzetten die gericht zijn op de Hindoestaanse gemeenschap en in het bijzonder de Hindoe-identiteit: met name jongeren hebben hierin onze aandacht. Tot slot schuwen wij “Taboe’s” niet en willen pijnlijke vraagstukken bespreekbaar maken middels Lezingen, Congressen en Symposia. PRASNE is de Federatie voor Arya Samaj-organisaties in Nederland. De Arya Samaj is een hervormingsbeweging binnen het Hindoeïsme die opkomt voor de sociaal-zwakkeren, onrecht in elke vorm bestrijdt, gelijke rechten bepleit voor mannen en vrouwen, beeldenverering verwerpt en eveneens het Kastenstelsel afwijst en terug wil gaan naar de oorspronkelijke religieuze teksten van het Hindoeïsme: de Veda’s. Het Hindoeïsme in zijn zuivere vorm. De Arya Samaj is door Swami Dayanand Saraswati opgericht in 1875 te Bombay, India als Sociaal-maatschappelijke organisatie, waarbij religie vooral als “bindmiddel” gehanteerd is. Een kwart van de Hindoestanen in zowel Nederland als Suriname behoort tot de ARYA SAMAJ . De operationele doelstellingen van PRASNE zijn 1. Het adviseren, ondersteunen en begeleiden van haar lidorganisaties 2. Deskundigheidsbevordering van de plaatselijke besturen, pandits en vrijwilligers 3. Stimuleren van plaatselijke samenwerking tussen arya samaj organisaties en niet-arya samaj organisaties 4. Vedische literatuur ontwiikkeling in het Nederlands voor jongeren en Nederlandstalligen 5. Ontwikkelen en uitgeven van communicatie middelen zoals een kwartaalblad 6. Optreden als belangenbehartiger bij zowel de lokale als de nationale overheid 7. PRASNE wil in samenwerking met arya samaj en niet-arya samaj organisaties maatschappelijke problemen aanpakken voor ouderen, jongeren en ouders. 8. Verder blijven de statutaire doelen onverwijld van kracht.

Producten

Vasudeva Kutumbakam