E-mail: infoprasne@gmail.com   K.v.K. 24408080  Bankrekeningnummer NL44INGB0004821583
Home Anbi Arya Samaj Nieuws Activiteiten Contact Media
Lorem ipsum dolor Commodo velit pariature In sed adipisicing magna officia Commodo velit pariature Veniam dolor qui Nostrud nisi velit aliquip
Visie Hoewel Hindoestanen op diverse maatschappelijke terreinen een goede positie hebben verworven, is de weg om maatschappelijk verankerd te raken in diverse geledingen van de samenleving nog steeds niet voltooid. De weg van emancipatie, participatie en integratie naar een volwaardige burgerschap is nog niet voltooid. Daarnaast worden de problemen op het gebied van zorgtaken, echtscheidingen, generatiekloof, gezondheidsproblematiek, jongerenkwesties en armoede onder de Hindoestanen veel zichtbaarder. Er zijn vele belemmeringen, zoals de toenemende onverdraagzaamheid in de samenleving, de moeilijk toegankelijke instituties en de toenemende spanning tussen diverse groepen. Op de vragen welke rol de eigen instituties met betrekking tot emancipatie, integratie en participatie onder de Surinaamse Hindoes in Nederland spelen en hoe deze etnische instituties zich tot de sociale cohesie verhouden, zijn geen eenduidige antwoorden mogelijk. Op deze processen zijn diverse factoren van invloed, zoals sociaal economische en politieke ontwikkelingen aan de kant van de omringende samenleving. De Nederlandse samenleving zou bovendien Hindoes of andere minderheidsgroepen onder bepaalde omstandigheden meer of minder als aparte groep kunnen beschouwen. Ook Hindoes zouden zichzelf meer dan voorheen als groep kunnen gaan manifesteren. In Nederland zijn tal van maatschappelijke organisaties actief, voornamelijk op sociaal-cultureel en/of religieus gebied. Op het gebied van belangenbehartiging en zich in willen zetten om specifieke infrastructuur en voorzieningen te ontwikkelen, is er slechts een handvol organisaties die zich min of meer manifesteren. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, integratievraagstukken en sociale problemen, hebben Hindoestaanse kaderleden van Arya Samaj-huize de krachten gebundeld en een nieuwe landelijke organisatie opgericht met specifieke kerntaken. Wat de specifieke kerntaken en activiteiten van de nieuwe organisatie zijn, de organisatiestructuur en op welke wijze de organisatie denkt aan middelen te komen om deze te realiseren, hierop komen wij later in het beleidsplan terug. Exacte cijfers over het aantal Surinaamse Hindoes in Nederland ontbreken. In de statistieken worden zij niet afzonderlijk geregistreerd. Ze vallen onder de groep van circa 330.000 Surinamers (CBS 2001). Het aantal Surinaamse Hindoes in Nederland wordt geschat op ruim 160.000. Hiervan woont ca. 2/3 (66%) in de Randstad. Van deze 160.000 Hindoes is ruim 1/3 (ca. 35 %) van Arya-Samaj-huize.

Producten

Vasudeva Kutumbakam