Prasne Nieuws

Prekash Rewti

Prekash Rewti

Rishi Bodh Diwas

vrijdag 12 maart 2021:


Maharishi Dayanand Saraswatie was een pienter en wijze jongen in zijn kinderjaren. Al op jonge
leeftijd dacht hij na over wereldse zaken en filosofeerde over het doel van het leven. Door
verschillende gebeurtenissen in zijn omgeving ging hij vragen stellen aan zijn vader. Zijn vader was
een wijze man en begreep al snel dat hij de vragen van zijn zoon niet naar tevredenheid kon
beantwoorden.
Toen besloot zijn vader om de kleine Rishi Dayanand, toen nog Moelshankar geheten, te laten
meedoen met de nacht van Maha Shiv Ratri: in de mandir tijdens deze nacht zou zijn zoon zeker de
antwoorden op zijn vragen krijgen!!!
En inderdaad………..
Bij het zien van de taferelen in de mandir, werd het steeds duidelijker voor de kleine Rishi Dayanand
dat niet de beelden de Ware Shiv belichamen, maar dat er een macht hoger is: een onzichtbare
Almachtige, Alwetende, Gelukzaligmakende en Rechtvaardige God. Deze bewustwording of
openbaring wordt als de Verlichting van de Rishi aangeduid. Vanaf deze nacht heeft Rishi Dayanand
besloten de Ware Kennis te gaan zoeken. Zijn zoektocht heeft hem uiteindelijk geleid naar de
Essentie van alle Kennis: de Veda’s.
Deze essentie is het fundament voor alle Vedische en Hindoe-filosofieen die later zijn gekomen.
Maharishi Dayanand Saraswatie heeft later de Arya Samaj opgericht en heeft verschillende religieuze
dwalingen en maatschappelijke misstanden tegen het licht gehouden en hervormingen aangebracht.
Voor de Arya Samaj – een hervormingsbeweging in het hindoeïsme – is dit feest van extra betekenis,
omdat juist in de nacht van Shivratri de grondlegger van de Arya Samaj – Swami Dayananda – tot het
inzicht kwam om de hindoe godsdienst en de Indiase samenleving te hervormen. Tijdens de
nachtwake viert men dan ook de rishi-bodh, de verlichting van de rishi, de geestelijke ziener
Rishi Bodh Diwas wordt daarom elk jaar herdacht op Maha Shiv Ratri en dat is dit jaar op vrijdag 12
maart 2021.

Sarita Gena

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment

Choose Your Language