Arya Samaj

Bij de schepping zijn vier Veda’s door vier Rishies aan de mensheid geopenbaard namelijk Rigveda door Agni Rishi, Yajurveda door Vayu Rishi, Samaveda door Aditya Rishi en Atharvaveda door Angira Rishi.

Veda komt van het werkwoord weten en betekent kennis. Alle soorten kennis en wetenschap wordt in de Veda’s in beknopte vorm gegeven. De inhoud van de Veda’s is universeel en voor de gehele mensheid geopenbaard. De Mantra’s (totaal 20.416) zijn in alle tijden toepasbaar. Het veroudert niet. Alleen de Veda’s bevatten mantra’s. De citaten uit alle andere boeken en geschriften worden “slook” genoemd.Iets wat altijd blijvend is wordt in het Sanskrit “Sanatan” genoemd. Sanatan betekent onsterfelijk. De leefwijze uit de Veda’s wordt “Sanatan Dharma” genoemd omdat de leefregels universeel en niet aan tijdsgeest gebonden zijn. De persoon die volgens de Sanatan Dharma leeft wordt een Ariër (een nobel mens) genoemd.

In de loop der jaren zijn ontelbare boeken geschreven met de bedoeling het begrip van de Mantra’s toegankelijker te maken voor de mensheid. Een gedeelte van deze boeken zijn niet door geleerden geschreven maar door mensen die in eigen belang en in de naam van de Veda’s deze boeken hebben gepubliceerd en de samenleving hebben misleid en verdeeld. De arme mensen werden in kasten ingedeeld en de vrouw verloor al haar rechten. Zij mochten de Veda’s niet meer lezen of lezingen over de Veda’s niet meer bijwonen. Zo is onder de naam van de Veda’s de Sanatan Dharma geworden zoals het nu in de wereld wordt beleden en bekend staat.

Veel van de handelswijzen van de huidige Sanatan Dharma komen niet overeen met de Mantra’s uit de Veda’s. Daarom is in 1875 door Maharishi Swami Dayanand Saraswati een vereniging opgericht met de doelstelling mensen kennis van de Veda’s bij te brengen en deze te onderwijzen zodat zij kennis kunnen maken met de werkelijke Sanatan Dharma. De opgerichte vereniging heet “Arya Samaj”. De Arya Samaj leeft volgens de leefwijze van de originele Vedische Sanatan Dharma en erkent alleen de vier Veda’s en de aan Veda’s gerelateerde boeken.

De 10 grondbeginselen

1.God is de oorzaak van alle ware kennis en van de zaken die hierdoor gekend worden.

2.Het opperwezen is Waar, Intelligent, Heilig, Gelukkig, Almachtig, Rechtvaardig, Barmhartig, Zonder gelijke. Hij is de onderhouder van het heelal, de Albeheerser, de Aldoordringer, Alwetend, zonder vrees. Hij is zonder Begin, Ongeboren, Oneindig, Onveranderlijk, Eeuwig, Onverouderbaar, Onsterfelijk en Onlichamelijk. Hij is de Maker van het heelal. Slechts Hem komt aanbidding toe.

3.De veda’s zijn de boeken der ware kennis. Het is de voornaamste plicht van de Ariërs om te lezen, te onderwijzen, te horen en voor te dragen.

4.Ieder zal steeds bereid zijn de waarheid aan te nemen en onwaarheid te verwerpen.

5.Alle daden dienen deugdzaam te zijn, d.w.z. zij moeten gesteld worden na de overweging van hun toelaatbaarheid.

6.Het hoofddoel van de Arya Samaj is het welzijn der wereld, d.i. de bevordering van alle lichamelijke, geestelijke en sociale belangen.

7.Ieder zal overeenkomstig zijn verdiensten met liefde en rechtvaardigheid behandeld worden.

8.Onkunde moet uitgeroeid en kennis verspreid worden.

9.Niemand zal tevreden zijn met eigen welzijn, maar ieder beschouwt zijn eigen welzijn als ondergeschikt aan dat van allen.

10.Allen dienen zich te onderwerpen aan de wetten, die heilzaam zijn voor de ganse gemeenschap. In persoonlijke aangelegenheden mag echter naar goedvinden gehandeld worden.

Pandits

Pandit Bhasker Rewti

079-3418227 Zoetermeer

Pandit Harry Biseswar

010-8443882 Rotterdam

Pandit Wim Jaipal

010-4327093 Rotterdam

Pandit Suradj Jagai

053-4309490 Enschede

Maharishi Swami Dayanand Saraswatie (1824-1883)

Swami Dayanand Saraswatie is de grondlegger van de Aarya Samaadj. Hij werd op 11 februari 1824 geboren in het dorp Tankar in het koninkrijk Maurvi in Gujarat Kathiawad, thans deelstaat Gujarat in India. Hij was afkomstig uit een brahmaans gezin dat bestond uit twee zonen en drie dochters. Zijn vader, Karshanji Laalji Tiwari, was zeer welgesteld en van beroep belastingontvanger in Tankar. Zijn moeder, Amritaben of Amoobai, ontfermde zich over Mulshankar. Zo heette Swami Dayanand in zijn jonge jaren.

Choose Your Language