Betekenis Logo

In het logo van PRASNE ziet u de Ashoka Chakra.

De Ashoka Chakra heeft 24 spaken.

Dit betekent dat de mens 24 uur per etmaal moet streven als een mens te denken, als een mens te praten en als een mens te handelen en elk uur vooruitgang na te streven.

Uitleg

De mens onderscheidt zich van een dier omdat het menselijke brein zo goed is ontwikkeld dat het de dieren overheerst. De mens kan bepaalde normen en waarden in acht nemen en hierdoor weet de mens het verschil tussen goed en kwaad. De mens weet wat geweldloosheid is. Geweldloos leven wil ook zeggen:

  • Geweldloos tegen de natuur (denk hierbij aan de bescherming van de bossen);
  • Geweldloos tegen de dieren (denk hierbij aan het eten van vlees);
  • Geweldloos onder de mensen onderling.

 

Het begrip geweldloosheid is dus ruimer dan menige Nederlanders in hun leven toepast. De vier Veda’s leert ons niet om als een Christen, Boeddhist, Moslim of een Hindoe te leven en te handelen maar leert ons als een mens te leven en te handelen. De vier Veda’s leert ons dat het menselijke ras zich ook als mens moet leren gedragen.Laten we met z’n allen als mensen leven en geen dierlijke gedrag vertonen. De mens die al weet hoe een mens zou moeten leven wordt “Ariër” genoemd. Dit betekent een nobele mens.

De Veda’s zijn dus niet alleen voor de Hindoes maar is universeel. Het is bedoeld voor alle mensen op aarde.

De Ashoka Chakra staat ook voor de eeuwige levenscyclus.

Uitleg

Een cyclus van geboorte en dood. De eeuwigdurende beweging van scheppen, onderhouden en uit de schepping nemen om opnieuw te scheppen. Niets op aarde is blijvend. Alles is in beweging. De Veda’s leert ons dat er maar 1 god is. Hij is de schepper, onderhouder en neemt alles uit de schepping om opnieuw te scheppen. Daarom heeft Hij hier drie namen namelijk:

  1. Brahma (God de schepper);
  2. Vishnu (God de onderhouder);
  3. Mahadew (God die uit de schepping haalt om opnieuw te scheppen).

 

In Nederland heeft men dit verkeerd begrepen en op scholen wordt nog steeds verteld dat het Hindoeïsme meerder goden heeft. Dit is dus niet juist. Het gaat om 1 god met verschillende namen. Wanneer bijvoorbeeld iemand overlijdt dan wordt dit lichaam teruggegeven aan de natuur. Dit lichaam dat gemaakt is van materie en dat bestaat uit vijf elementen namelijk vuur, water, lucht, aarde en ether, wordt d.m.v. crematie zo snel en zo hygiënisch mogelijk teruggegeven. De Ziel sterft nooit maar wordt wedergeboren en krijgt opnieuw een lichaam. De ziel in een baby is dus niet nieuw maar heeft al een verleden. Daarom verschillen we allemaal al vanaf de geboorte.

In de Ashoka Chakra ziet u een Havan Kunda met vuur erin. Dit is het offervuur.

Uitleg

De vier Veda’s zijn de oudste geschriften in de wereld. De oudste Veda is de Rig Veda en de eerste mantra van de Rig Veda is:

Agnim-iede Poerohietam YadjnyasyaDewam-rietwiedjam. Hotaarang Ratnadhaatamam.

De conclusie die hier getrokken kan worden is dat het oudste woord ter wereld het woord “AGNIE” is. Ook het woord Yadjna komt in de mantra voor. Yadjna is vuuroffer en dit is dus het oudste ritueel op aarde. Dit ritueel wordt gedaan vanaf het begin van de schepping.

Vrij vertaalt betekent “Agnie”vuur. Vuur geeft licht en licht geeft verlichting in het donker. Energieën in allerlei vormen zoals stroom, licht, energie in materie, waterkracht e.d. worden allemaal ook Agnie genoemd. Agnie is een stimulator, een impuls gever, de aanstoker, degene die alles in beweging brengt. Zonder Agnie zou alles dood zijn.De zon is ook Agnie een stimulator. Wanneer ’s-morgens de zon opkomt en de zonnestralen vallen op mens en natuur, dan lijkt het alsof de zon binnen in ons inspireert om op te staan en dingen te ondernemen. De natuur wordt wakker, de vogels beginnen te fluiten. De zon op zich schept niets. Het stimuleert alleen de bestaande dingen.

Ook krachten die verborgen zijn in de mens en natuur wordt door het zonlicht geïnspireerd om wakker te worden. Precies zo leert Agnie ons om goed te handelen in het leven. Permaatma wordt daarom ook Agnie genoemd. Parmaatma inspireert ons allen om een goed mens te zijn.

Conclusie

Het logo leert ons om niet te vergeten dat we 24 uur per etmaal moeten streven om goed te denken, goed te praten en goed te handelen. Tevens moeten wij niet vergeten dat wij tijdelijk hier op aarde zijn. Het leven is een cyclus van komen en gaan. Tijdens dit leven zouden wij moeten streven om de verlossing (Muktie) te bereiken en Parmaatma (Agnie) helpt ons daarbij door ons te inspireren.

Choose Your Language